Regulamin wykorzystania Voucher贸w

 1. Klient mo偶e naby膰 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki Bon podarunkowy Kreskoweczki wydawany przez Sprzedawc臋 w formie:
  1. cyfrowej (wysy艂ka na adres poczty elektronicznej), albo
  1. papierowej (wysy艂ka poczt膮 na adres stacjonarny).
 2. W przypadku zam贸wienia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywc臋 otrzymuje za po艣rednictwem e-maila Bon podarunkowy Kreskoweczki w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej nast臋puje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie sk艂adania zam贸wienia Towaru w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, albo
  1. okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki z uwzgl臋dnieniem ust. 4 poni偶ej聽.
 3. W przypadku zam贸wienia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej (wysy艂ka na adres stacjonarny) Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywc臋 otrzymuje Bon podarunkowy Kreskoweczki w formie papierowej ze specjalnym kodem (wydrukowany przez Sprzedawc臋). Wykorzystanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej nast臋puje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim w procesie sk艂adania zam贸wienia Towaru w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, albo
  1. okazanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki, z uwzgl臋dnieniem ust. 4 poni偶ej聽.
 4. W sytuacjach o kt贸rych mowa w regulaminie ust. 2 pkt b) i ust. 3 pkt b) powy偶ej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki, przed wydaniem towaru dokonuje nast臋puj膮cych czynno艣ci:
  1. weryfikuje wa偶no艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki;
  1. weryfikuje warto艣膰 nominaln膮 Bonu podarunkowego Kreskoweczki;
  1. dokonuje blokady聽Bonu podarunkowego Kreskoweczki aby nie m贸g艂 by膰 wykorzystany ponownie.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczaj膮 w 偶aden spos贸b ustawowych uprawnie艅 Konsument贸w zwi膮zanych z niezgodno艣ci膮 z umow膮 towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego Kreskoweczki.
 6. Bon podarunkowy Kreskoweczki podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obni偶eniu ceny lub zwrotowi w przypadku zg艂oszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Kreskoweczki w zakresie ujawnienia si臋 wady Bonu podarunkowego Kreskoweczki w rozumieniu i na zasadach wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego.
 7. Bon podarunkowy Kreskoweczki mo偶e by膰 wykorzystany wy艂膮cznie jednokrotnie.
 8. Je偶eli warto艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki przekracza warto艣膰 towaru, kt贸ry posiadacz takiego bonu chce naby膰 od Sprzedawcy, to pozosta艂a kwota z Bonu podarunkowego Kreskoweczki przepada. W takim przypadku posiadacz Bonu podarunkowego Kreskoweczki mo偶e zwi臋kszy膰 warto艣膰 zakup贸w o dodatkowe inne towary, aby warto艣膰 zakup贸w by艂a r贸wna co najmniej warto艣ci Bonu podarunkowego Kreskoweczki.
 9. Bon podarunkowy Kreskoweczki wymieniany jest na Towary, a nie na ca艂kowit膮 zawarto艣膰 zam贸wienia Towaru, dodatkowo doliczane s膮 koszty przesy艂ki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Sprzedawca nie generuje faktury, poniewa偶 Bon podarunkowy Kreskoweczki nie jest ani us艂ug膮, ani produktem, tylko not膮 ksi臋gow膮.
 11. Bon podarunkowy Kreskoweczki jest generowany dopiero w momencie zaksi臋gowania wp艂aty przez Nabywc臋.
 12. Bon podarunkowy Kreskoweczki nie podlega wymianie na got贸wk臋.
 13. Wydanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki nie stanowi sprzeda偶y opodatkowanej podatkiem od towar贸w i us艂ug (VAT) w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Kreskoweczki mo偶e by膰 wydawany na 偶yczenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowi膮cy paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 14. Sprzedawca nie wystawia duplikat贸w Bon贸w podarunkowych Kreskoweczki utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.
 15. Nie ma mo偶liwo艣ci zastrze偶enia czy zablokowania Bonu podarunkowego Kreskoweczki utraconego.
 16. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzie偶y Bonu podarunkowego Kreskoweczki, jej posiadaczowi nie przys艂uguj膮 wobec Sprzedawcy 偶adne roszczenia.
 17. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Bonami podarunkowymi Kreskoweczki b臋d膮 rozpatrywane przez Sprzedawc臋 zgodnie 搂 8 niniejszego聽Regulaminu聽strony Kreskoweczki.
 18. Bonu podarunkowego Kreskoweczki nie mo偶na wymieni膰 na inny bon towarowy Kreskoweczki.
 19. Nabywca, kt贸ry zawar艂 umow臋 o Bon podarunkowy Kreskoweczki za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki, mo偶e odst膮pi膰 od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki bez podawania przyczyny odst膮pienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego Kreskoweczki przez z艂o偶enie Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia o odst膮pieniu. W sytuacji, w kt贸rej Bon podarunkowy Kreskoweczki zosta艂 wykorzystany w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci do momentu, w kt贸rym termin do odst膮pienia od niniejszej umowy up艂yn膮艂, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 warto艣ci Bonu podarunkowego Kreskoweczki , kt贸ra zosta艂a zrealizowana. Odst臋puj膮c od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki Nabywca zobowi膮zuje si臋, 偶e do czasu odes艂ania Bonu podarunkowego Kreskoweczki Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Kreskoweczki. W razie gdyby w okresie mi臋dzy z艂o偶eniem o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki a odes艂aniem Bonu podarunkowego Kreskoweczki Nabywca zrealizowa艂 Bon podarunkowy Kreskoweczki, Sprzedawca b臋dzie zwolniony z obowi膮zku zwrotu Nabywcy kwoty zap艂aconej za wydanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w zakresie, w jakim Nabywca wykorzysta艂 nominaln膮 warto艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki. Odst膮pienie od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki zawartej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki oraz jej zwrot podlegaj膮 zasadom odst膮pienia i zwrotu wynikaj膮cym z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowie艅 搂 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odst膮pienia od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki zawartej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki wraz ze wzorem formularza o艣wiadczenia o odst膮pieniu oraz koszt贸w zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w przypadku odst膮pienia od takiej umowy, wskazane zosta艂y w聽Za艂膮czniku nr 1聽oraz聽Za艂膮czniku nr 2聽do niniejszego聽Regulaminu.
 20. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Kreskoweczki s膮 jednoznaczne z akceptacj膮 dor臋czonego przed zawarciem umowy聽Regulaminu.
 21. Nabywca Bonu podarunkowego Kreskoweczki jest zobowi膮zany do poinformowania u偶ytkownika, kt贸remu przekazuje niniejszy bon o tre艣ci niniejszego聽Regulaminu.
 22. Bon podarunkowy Kreskoweczki w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nie jest elektronicznym instrumentem p艂atniczym, a w szczeg贸lno艣ci nie jest kart膮 kredytow膮, debetow膮, bankomatow膮 ani kart膮 p艂atnicz膮.
 23. Celem unikni臋cia w膮tpliwo艣ci Bon podarunkowy Kreskoweczki nie jest mo偶liwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych Kreskoweczki, ani偶eli Sklep Stacjonarny Kreskoweczki.
 24. Bon podarunkowy Kreskoweczki jest wa偶ny wy艂膮cznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.