Regulamin sklepu

Regulamin z dnia 04-11-2019

搂 1

DEFINICJE

W dalszej cz臋艣ci Regulaminu wyra偶enia pisane wielkimi literami nale偶y rozumie膰 w spos贸b okre艣lony poni偶ej:

 1. Bon podarunkowy Kreskoweczki鈥 鈥撀bon towarowy na okaziciela w formie papierowej lub w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawc臋 i dost臋pny do nabycia w Sklepie Internetowym kreskoweczki.pl, uprawniaj膮cy posiadacza do wymiany go na Towar dost臋pny w Sklepie Internetowym kreskoweczki.pl do maksymalnej kwoty warto艣ci nominalnej bonu, w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres wa偶no艣ci Bonu podarunkowego Kreskoweczki);
 2. Konsument鈥 鈥 oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
 3. Nabywca鈥 鈥 oznacza osob臋, kt贸ra zawar艂a na odleg艂o艣膰 ze Sprzedawc膮 umow臋 (w j臋zyku polskim) w zakresie nabycia Towaru albo naby艂a Bon podarunkowy Kreskoweczki za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki.pl
 4. Regulamin鈥 鈥 niniejszy regulamin sklepu internetowego Kreskoweczki. dzia艂aj膮cego pod adresem www.kreskoweczki.pl聽prowadzonego przez Sprzedawc臋 tj. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzib膮 w Warszawie;
 5. Serwis PayU鈥 鈥 oznacza serwis internetowy umo偶liwiaj膮cy dokonywanie szybkich p艂atno艣ci (przelew贸w) internetowych prowadzony przez PayU S.A. z siedzib膮 w Poznaniu, 60-166 Pozna艅, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Poznaniu 鈥 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia艂 VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 4.944.000 PLN, w ca艂o艣ci op艂aconym;
 6. Sklep Internetowy Kreskoweczki鈥 鈥 oznacza sklep internetowy dost臋pny pod adresem internetowym www.kreskoweczki.pl prowadzony przez Sprzedawc臋 tj. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski (NIP: 8911596792 REGON: 341285116) z siedzib膮 w Warszawie;
 7. Sklep Stacjonarny Kreskoweczki鈥 鈥 oznacza sklep stacjonarny Sprzedawcy 鈥 z wy艂膮czeniem Sklepu Internetowego Kreskoweczki;
 8. Sprzedawca鈥 鈥 oznacza WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62; 03-687 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w CEIDG pod numerem NIP: 8911596792 REGON: 341285116, e-mail:聽kontakt@kreskoweczki.pl, nr telefonu (+48) 725 129 862, ze Sprzedawc膮 mo偶na kontaktowa膰 si臋 za pomoc膮 w/w danych;
 9. Towar鈥 鈥 przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki;
 10. Umowa鈥 鈥 oznacza umow臋 sprzeda偶y Towaru na odleg艂o艣膰 (drog膮 elektroniczn膮, bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron), zawart膮 pomi臋dzy Nabywc膮 a Sprzedawc膮 w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki.

搂 2.

POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy Kreskoweczki w ramach swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej. Ka偶dy klient Sklepu Internetowego Kreskoweczki mo偶e kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 danych kontaktowych wskazanych w 搂 1 pkt. XIII powy偶ej.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 ustanawia Regulamin, kt贸ry okre艣la:
  1. zasady 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋 na rzecz klient贸w Sklepu Internetowego Kreskoweczki, oraz
  2. zasady wykorzystywania Bon贸w podarunkowych Kreskoweczki; oraz
  3. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki przez ich klient贸w.
 1. Sprzedawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki us艂ugi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszystkie ceny Towar贸w w Sklepie Internetowym Kreskoweczki s膮 podawane w z艂otych polskich i zawieraj膮 podatek VAT, o ile jest nale偶ny (cena brutto). Cen膮 obowi膮zuj膮c膮 w ka偶dej sprzeda偶y jest cena wskazana przy Towarze w chwili z艂o偶enia przez Nabywc臋 zam贸wienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towar贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie, przeprowadzania i odwo艂ywania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym Kreskoweczki oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutuj膮 na Umowy zawarte z Nabywc膮 przed zmian膮 cen.
 3. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym Kreskoweczki nie stanowi膮 oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dok艂ada wszelkich stara艅 by 艣wiadczone us艂ugi w ramach Sklepu Internetowego Kreskoweczki by艂y na najwy偶szym poziomie, jednak偶e Sprzedawca nie wyklucza mo偶liwo艣ci czasowego zawieszenia dost臋pno艣ci Sklepu Internetowego Kreskoweczki w przypadku konieczno艣ci przeprowadzenia konserwacji, przegl膮du, wymiany sprz臋tu lub te偶 w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 modernizacji Sklepu Internetowego Kreskoweczki.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres e-mail wskazany przez Nabywc臋 oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze u偶ywanym przez Nabywc臋.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mog膮 powodowa膰 r贸偶nice pomi臋dzy wizualizacj膮 Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wygl膮dem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 7. Wszelkie prawa w艂asno艣ci intelektualnej, w tym elementy grafiki, uk艂ad, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym Kreskoweczki stanowi膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣膰 Sprzedawcy. Ich wykorzystanie mo偶e nast臋powa膰 wy艂膮cznie zgodnie z niniejszym Regulaminem b膮d藕 po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrze偶onej pod rygorem niewa偶no艣ci.
 8. Wykorzystane w Sklepie Internetowym Kreskoweczki znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe nale偶膮ce do podmiot贸w trzecich zosta艂y u偶yte w Sklepie Internetowym Kreskoweczki wy艂膮cznie w celach informacyjnych.
 9. Korzystaj膮cy ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy Kreskoweczki, w tym w szczeg贸lno艣ci w tre艣ci znajduj膮ce si臋 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki.
 10. W ramach Sklepu Internetowego Kreskoweczki, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych tre艣ci komercyjnych.
 11. Sprzedawca informuje, 偶e dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki by艂o maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, 偶e szczeg贸lnym zagro偶eniem zwi膮zanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki, tak jak wszelkich innych serwis贸w internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dost臋pu do Sklepu Internetowego Kreskoweczki przez osoby trzecie (tzw. hacking), co mo偶e wywo艂ywa膰 nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego Kreskoweczki.

搂 3.

WARUNKI DOST臉PU DO SKLEPU INTERNETOWEGO KRESKOWECZKI

 1. Warunkiem uzyskania dost臋pu do funkcjonalno艣ci Sklepu Internetowego Kreskoweczki jest wykorzystanie urz膮dzenia komunikuj膮cego si臋 z Internetem i wyposa偶onego w standardow膮 przegl膮dark臋 stron internetowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki przez klienta Sklepu Internetowego Kreskoweczki b臋dzie mo偶liwe, o ile zostan膮 spe艂nione nast臋puj膮ce szczeg贸艂owe wymagania techniczne:
  1. g艂臋bia kolor贸w: 32 bity lub wy偶sza;
  2. przegl膮darki: Internet Explorer 8 lub wy偶szy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;
  3. w艂膮czona obs艂uga cookies;
  4. w艂膮czona obs艂uga Javascript.
 3. Sprzedawca zastrzega, i偶 w przypadku niespe艂nienia wymaga艅 okre艣lonych w ust. 1 i 2 powy偶ej nie b臋dzie m贸g艂 umo偶liwi膰 klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki, w tym z艂o偶enia zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy, ani te偶 zrealizowania zawartej Umowy.
 4. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz klient贸w nast臋puj膮ce us艂ugi drog膮 elektroniczn膮:
  1. umo偶liwienie zawierania Um贸w w Sklepie Internetowym Kreskoweczki;
  2. umo偶liwienie zak艂adania indywidulanych kont klient贸w w Sklepie Internetowym Kreskoweczki;
  3. wydawanie i realizowanie Bon贸w prezentowych Kreskoweczki;
 5. przesy艂anie zam贸wionej informacji handlowej dotycz膮cej Towar贸w dost臋pnych w Sklepie Internetowym Kreskoweczki.
  Ka偶dy klient uprawniony jest w ka偶dym momencie do 偶膮dania zaprzestania 艣wiadczenia przez Sprzedaj膮cego us艂ug wskazanych w ust. 4 pkt b) i d) powy偶ej.
 6. Klient, kt贸ry korzysta ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki, zobowi膮zany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania;
  3. nierozsy艂ania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego Kreskoweczki niezam贸wionej informacji handlowej;
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych klient贸w oraz dla Sprzedawcy;
  5. korzystania z tre艣ci zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego Kreskoweczki do u偶ytku w艂asnego.

搂 4.

ZAM脫WIENIE

 1. Zam贸wienia na Towar przyjmowane s膮 poprzez formularz zam贸wienia dost臋pny w Sklepie Internetowym Kreskoweczki.
 2. W celu z艂o偶enia zam贸wienia u偶ytkownik (dalej: 鈥灺Klient鈥) musi poda膰 swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Ka偶dy Klient ma mo偶liwo艣膰 utworzenia w Sklepie Internetowym Kreskoweczki swojego indywidualnego konta.
 3. Osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 13. rok 偶ycia a nie uko艅czy艂a 18. roku 偶ycia nie mo偶e z艂o偶y膰 zam贸wienia.
 4. Zam贸wienia, w kt贸rych dane Klienta b臋d膮 nieprawdziwe lub niekompletne, nie b臋d膮 realizowane.
 5. Po z艂o偶eniu zam贸wienia przez Klienta, stanowi膮cego ofert臋 zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego Kreskoweczki na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, 偶e zam贸wienie zosta艂o przyj臋te i przedmiot zam贸wienia jest dost臋pny w Sklepie Internetowym Kreskoweczki. Z momentem otrzymania potwierdzenia o dost臋pno艣ci przedmiotu zam贸wienia w Sklepie Internetowym Kreskoweczki dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje tak偶e informacje, o kt贸rych mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przyst膮pi do realizacji zam贸wienia z chwil膮 wp艂yni臋cia ca艂o艣ci 艣rodk贸w pieni臋偶nych nale偶nych za przedmiot zam贸wienia na wskazany przez Sklep Internetowy Kreskoweczki rachunek bankowy. Sprzedawca do艂o偶y stara艅, aby przedmiot zam贸wienia zosta艂 wydany Nabywcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 60 dni.

 6. Sprzedawca zastrzega, i偶 zam贸wienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, 偶e Towar jest dost臋pny w magazynie Sklepu Internetowego Kreskoweczki oraz pod warunkiem zap艂aty nale偶no艣ci za przedmiot zam贸wienia przez Nabywc臋. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci lub ca艂o艣ci Towar贸w obj臋tych zam贸wieniem w momencie z艂o偶enia zam贸wienia w magazynie Sklepu Internetowego Kreskoweczki, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zam贸wienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczeg贸lnych element贸w zam贸wienia) i zobowi膮zany b臋dzie do podj臋cia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wys艂ania ww. informacji decyzji o jednym z nast臋puj膮cych sposob贸w realizacji zam贸wienia:
  1. ca艂kowita realizacja zam贸wienia z uwzgl臋dnieniem wyd艂u偶enia czasu realizacji do momentu uzupe艂nienia przez Sklep Internetowy Kreskoweczki zam贸wienia (o ile to mo偶liwe); albo
  2. cz臋艣ciowa realizacja zam贸wienia oraz odst膮pienie od realizacji zam贸wienia w zakresie Towaru niedost臋pnego w magazynie Sklepu Internetowego Kreskoweczki; albo
  3. anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia.

搂 5.

P艁ATNO艢CI

 1. P艂atno艣ci na rzecz Sklepu Internetowego Kreskoweczki mog膮 zosta膰 dokonane:
  1. w formie przelewu internetowego w technologii PayByLink (tzw. przelew on-line) za po艣rednictwem Serwisu PayU;
  2. w formie przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny spos贸b ni偶 przelew internetowy w technologii PayByLink);
  3. poprzez zap艂at臋 kart膮 p艂atnicz膮, za po艣rednictwem Serwisu PayU;
  4. przy pomocy systemu p艂atno艣ci mobilnych BLIK, w jednym z system贸w p艂atno艣ci elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawc臋;
  5. przy odbiorze przesy艂ki, tzw. za pobraniem.
 2. Rozliczenie p艂atno艣ci za Towary zam贸wione w Sklepie Internetowym Kreskoweczki (z wyj膮tkiem przesy艂ek za pobraniem, BLIK oraz realizacji Bonu podarunkowego Kreskoweczki) odbywa si臋 za po艣rednictwem Serwisu PayU. Oznacza to, 偶e 艣rodki z tytu艂u zap艂aty za Towary trafiaj膮 najpierw na rachunek bankowy firmy PayU, kt贸ra potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zap艂aty przez Nabywc臋. Serwis PayU mo偶e odm贸wi膰 obs艂ugi p艂atno艣ci dokonywanych przez Nabywc臋, w szczeg贸lno艣ci w przypadku powzi臋cia w膮tpliwo艣ci co do legalno艣ci dokonywanej p艂atno艣ci. Warunkiem koniecznym do rozpocz臋cia realizacji zam贸wienia jest otrzymanie, poprzez Serwis PayU, potwierdzenia dokonania p艂atno艣ci przez Nabywc臋. W przypadku p艂atno艣ci dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu p艂atno艣膰 uzyska status zako艅czonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wp艂ywu 艣rodk贸w na rachunek bankowy PayU, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub z艂o偶enia dyspozycji przelewu 艣rodk贸w (np. w plac贸wce Poczty Polskiej) przez Nabywc臋. W przypadku dokonywania p艂atno艣ci przelewem tradycyjnym 艣rodki musz膮 wp艂yn膮膰 na rachunek PayU w ci膮gu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zam贸wienie nie zostanie zrealizowane. P艂atno艣ci mog膮 dokonywa膰 wy艂膮cznie osoby uprawnione do pos艂ugiwania si臋 danym instrumentem, w oparciu o kt贸ry nast臋puje realizacja p艂atno艣ci, w szczeg贸lno艣ci dan膮 kart膮 p艂atnicz膮 mo偶e pos艂ugiwa膰 si臋 wy艂膮cznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadu偶y膰 b臋d膮 zg艂aszane do w艂a艣ciwych wydzia艂贸w Policji. Sprzedawca udost臋pnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza s膮 automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU (np. banku) za po艣rednictwem Serwisu PayU.
 3. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawieraj膮cego podsumowanie zam贸wienia (przycisk 鈥灺Zamawiam z obowi膮zkiem zap艂aty聽鈥) i wybraniu formy p艂atno艣ci za po艣rednictwem Serwisu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
  1. w przypadku p艂atno艣ci dokonywanych przy u偶yciu karty p艂atniczej 鈥 na stron臋 internetow膮 centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;
  2. w przypadku p艂atno艣ci w drodze przelewu w technologii PayByLink 鈥 na stron臋 internetow膮 banku;
  3. w przypadku p艂atno艣ci w drodze przelewu tradycyjnego 鈥 na stron臋 internetow膮 Serwisu PayU, w tym przypadku Nabywca powinien dokona膰 przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.
 4. W celu dokonania p艂atno艣ci Nabywca powinien potwierdzi膰 dokonanie p艂atno艣ci na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z okre艣lonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu p艂atno艣ci udost臋pnionym na tych stronach i automatycznie uzupe艂nionym przez Serwis PayU, p艂atno艣膰 mo偶e nie zosta膰 zrealizowana.
 5. Ze wzgl臋du na specyfik臋 dzia艂ania system贸w p艂atno艣ci elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedp艂aty jako formy p艂atno艣ci i niedokonania p艂atno艣ci niezw艂ocznie, podczas procesu p艂atno艣ci rozpocz臋tego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zam贸wienie z艂o偶one przez klienta mo偶e zosta膰 anulowane (co b臋dzie r贸wnoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawc臋). Dla unikni臋cia w膮tpliwo艣ci podkre艣lane jest, i偶 w razie opuszczenia przez klienta procesu p艂atno艣ci rozpocz臋tego w momencie wyboru przez klienta formy p艂atno艣膰 kart膮, systemem Blik przed finalizacj膮 tego procesu, ze wzgl臋du na specyfik臋 dzia艂ania system贸w p艂atno艣ci elektronicznych niemo偶liwym jest dokonanie takiej p艂atno艣ci w terminie p贸藕niejszym.

搂 6.

ODBI脫R I DOSTAWA ZAM脫WIENIA

 1. Nabywca ma mo偶liwo艣膰 wyboru sposobu odbioru i dostawy zam贸wienia poprzez wskazanie w formularzu zam贸wienia, o kt贸rym mowa w 搂 4 ust. 1 i 2 powy偶ej, jednej z poni偶szych form realizacji zam贸wienia:
  1. wysy艂ka Towaru na adres wskazany przez Nabywc臋 w formularzu zam贸wienia lub w ramach rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki;
  2. odbi贸r osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki, zlokalizowanym przy ul. 艁odygowej 11/62 w Warszawie.
 1. Wysy艂ka Towaru, o kt贸rej mowa w ust. 1. pkt a) powy偶ej, nast臋puje w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawc臋 od Serwisu PayU potwierdzenia zap艂aty nale偶no艣ci przez Nabywc臋 pod warunkiem, 偶e ca艂e zam贸wienie jest skompletowane. Wysy艂ki s膮 realizowane na wy艂膮cznie terenie Polski i Europy.
 2. Wysy艂ka Towaru, o kt贸rej mowa w ust. 1. pkt a) powy偶ej, mo偶e nast膮pi膰 w drodze jednej z poni偶szych form realizacji zam贸wienia, kt贸r膮 nale偶y wybra膰 w formularzu zam贸wienia:
  1. przesy艂ki kurierskiej zwyk艂ej; albo
  2. przesy艂ki za pobraniem (p艂atno艣膰 przy odbiorze).
 1. W przypadku wyboru przez Nabywc臋 odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki o kt贸rym mowa w ust. 1. pkt b) powy偶ej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z 搂 4 ust. 2 powy偶ej adres e-mail wiadomo艣膰 o gotowo艣ci przedmiotu zam贸wienia do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawc臋 od Serwisu PayU potwierdzenia zap艂aty nale偶no艣ci przez Nabywc臋 pod warunkiem, 偶e ca艂e zam贸wienie jest skompletowane.
 2. Wszystkie przesy艂ki wraz z dowodem zakupu s膮 dostarczane na adres podany przez Nabywc臋 w zam贸wieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Paczki wys艂ane przez Sprzedawc臋 nie s膮 dostarczane w soboty, niedziele i 艣wi臋ta.

搂 7.

ODST膭PIENIE OD UMOWY

 1. Nabywcy b臋d膮cemu konsumentem w rozumieniu art. 22聽1聽kodeksu cywilnego, tj. b臋d膮cemu聽osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮,聽przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy (鈥Konsument鈥).
 2. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odst膮pienia od Umowy wygasa po up艂ywie 14 dni, od dnia w kt贸rym Konsument wszed艂 w posiadanie Towaru lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Konsumenta wesz艂a w posiadanie Towaru. Pouczenie o prawie o odst膮pieniu od Umowy stanowi聽Za艂膮cznik nr 1聽do Regulaminu.
 3. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia Konsument musi poinformowa膰 Sprzedawc臋 (WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62, e-mail: kontakt@kreskoweczki.pl o decyzji o odst膮pieniu w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (np. poprzez pismo wys艂ane poczt膮 lub e-mailem) 鈥 wz贸r o艣wiadczenia stanowi聽Za艂膮cznik nr 2聽do Regulaminu.
 4. Konsument mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od Umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 5. Dla zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy, aby Konsument wys艂a艂 do Sprzedawcy informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cemu Konsumentowi prawa odst膮pienia od Umowy przed up艂ywem terminu odst膮pienia od Umowy.
 6. W przypadku odst膮pienia od Umowy, Sprzedawca zwr贸ci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyj膮tkiem innego ni偶 najta艅szy spos贸b oferowany przez Sprzedawc臋) niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotycz膮cej wykonania odst膮pienia od Umowy.聽Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostarczenia Towaru inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez przedsi臋biorc臋, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.聽Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, 偶e Konsument nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 8. W przypadku odst膮pienia od Umowy, Konsument powinien odes艂a膰 lub przekaza膰 zakupiony Towar na adres Sprzedawcy:聽 WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62, niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin jest zachowany, je偶eli Konsument ode艣le Towar przed up艂ywem 14 dni. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru w takim przypadku.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Towaru wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:
  1. o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
  2. w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  3. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  5. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  6. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  7. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;
  8. w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
  9. w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;
  13. o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

搂 8.

R臉KOJMIA I POST臉POWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawc臋 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki s膮 fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowi膮zany do dostarczenia Nabywcy Towaru bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za wady Towar贸w (r臋kojmia). Odpowiedzialno艣膰 ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (鈥瀔.c.鈥), w szczeg贸lno艣ci w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Ka偶dy Towar kupiony w Sklepie Internetowym Kreskoweczki mo偶e by膰 reklamowany z zachowaniem termin贸w i warunk贸w reklamacji okre艣lonych odpowiednimi przepisami prawa, je艣li posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰:
  1. drog膮 pocztow膮 poprzez odes艂anie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inn膮 form膮 przesy艂ki, na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie (03-687) przy ulicy 艁odygowej 11/62 , z dopiskiem: 鈥濺eklamacja鈥;
 1. Nabywca otrzyma informacj臋 o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawc臋 Towaru lub przesy艂ki zawieraj膮cej reklamowany Towar. Je偶eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwr贸ci si臋 do Nabywcy o ich uzupe艂nienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni b臋dzie liczony od przekazania informacji niezb臋dnych do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji, Towar zostanie odes艂any wraz z opini膮 co do niezasadno艣ci reklamacji.
 3. W razie stwierdzenia przez Nabywc臋 uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca si臋 aby Nabywca sporz膮dzi艂 w obecno艣ci kuriera (lub sprzedawcy 鈥 w przypadku odbioru w Towaru w sklepie stacjonarnym) tzw. protok贸艂 szkody.
 4. W przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi jest wy艂膮czona.

搂 9.

PROMOCJE I RABATY

 1. Rabat贸w lub zni偶ek nie mo偶na ze sob膮 艂膮czy膰 lub 艂膮czy膰 z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowi膮zuj膮cymi w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, chyba 偶e odr臋bny regulamin promocji stanowi inaczej.
 2. Klient, kt贸ry dokona艂 rejestracji indywidualnego konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki i poda艂 swoj膮 dat臋 urodzenia, otrzyma drog膮 elektroniczn膮 od Sprzedawcy w dniu urodzin 10% rabat na zakupy w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, z wy艂膮czeniem: (i) Towar贸w przecenionych, (ii) Towar贸w oznaczonych oznaczeniami indywidualizuj膮cymi Kreskoweczki oraz (iii) Towar贸w z kolekcji limitowanych.
 3. Nabywca, kt贸ry dokona艂 w jednym zam贸wieniu (zawar艂 Umow臋) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Kreskoweczki o warto艣ci powy偶ej 500 z艂 (pi臋膰set z艂otych) brutto, jest uprawniony do otrzymania od darmowej wysy艂ki Towaru ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki. Sprzedawca zastrzega, i偶 w przypadku gdy warto艣膰 danego zam贸wienia Nabywcy zmniejszy si臋 do kwoty nie przekraczaj膮cej 500 z艂 brutto wskutek skorzystania przez Nabywc臋 z prawa odst膮pienia od Umowy (ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia), taki Nabywca jest zobowi膮zany zwr贸ci膰 Sprzedawcy za wys艂k臋 Towaru, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim.

搂 10.

BONY PODARUNKOWE KRESKOWECZKI

 1. Klient mo偶e naby膰 w Sklepie Internetowym Kreskoweczki Bon podarunkowy Kreskoweczki wydawany przez Sprzedawc臋 w formie:
  1. cyfrowej (wysy艂ka na adres poczty elektronicznej), albo
  2. papierowej (wysy艂ka poczt膮 na adres stacjonarny).
 2. W przypadku zam贸wienia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywc臋 otrzymuje za po艣rednictwem e-maila Bon podarunkowy Kreskoweczki w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej nast臋puje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie sk艂adania zam贸wienia Towaru w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, albo
  2. okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki z uwzgl臋dnieniem ust. 4 poni偶ej聽.
 3. W przypadku zam贸wienia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej (wysy艂ka na adres stacjonarny) Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywc臋 otrzymuje Bon podarunkowy Kreskoweczki w formie papierowej ze specjalnym kodem (wydrukowany przez Sprzedawc臋). Wykorzystanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej nast臋puje poprzez:
  1. wprowadzenie specjalnego kodu, o kt贸rym mowa w zdaniu poprzednim w procesie sk艂adania zam贸wienia Towaru w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, albo
  2. okazanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w formie papierowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki, z uwzgl臋dnieniem ust. 4 poni偶ej聽.
 4. W sytuacjach o kt贸rych mowa w ust. 2 pkt b) i ust. 3 pkt b) powy偶ej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Kreskoweczki, przed wydaniem towaru dokonuje nast臋puj膮cych czynno艣ci:
  1. weryfikuje wa偶no艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki;
  2. weryfikuje warto艣膰 nominaln膮 Bonu podarunkowego Kreskoweczki;
  3. dokonuje blokady聽Bonu podarunkowego Kreskoweczki aby nie m贸g艂 by膰 wykorzystany ponownie.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczaj膮 w 偶aden spos贸b ustawowych uprawnie艅 Konsument贸w zwi膮zanych z niezgodno艣ci膮 z umow膮 towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego Kreskoweczki.
 2. Bon podarunkowy Kreskoweczki podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obni偶eniu ceny lub zwrotowi w przypadku zg艂oszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Kreskoweczki w zakresie ujawnienia si臋 wady Bonu podarunkowego Kreskoweczki w rozumieniu i na zasadach wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego.
 3. Bon podarunkowy Kreskoweczki mo偶e by膰 wykorzystany wy艂膮cznie jednokrotnie.
 4. Je偶eli warto艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki przekracza warto艣膰 towaru, kt贸ry posiadacz takiego bonu chce naby膰 od Sprzedawcy, to pozosta艂a kwota z Bonu podarunkowego Kreskoweczki przepada. W takim przypadku posiadacz Bonu podarunkowego Kreskoweczki mo偶e zwi臋kszy膰 warto艣膰 zakup贸w o dodatkowe inne towary, aby warto艣膰 zakup贸w by艂a r贸wna co najmniej warto艣ci Bonu podarunkowego Kreskoweczki.
 5. Bon podarunkowy Kreskoweczki wymieniany jest na Towary, a nie na ca艂kowit膮 zawarto艣膰 zam贸wienia Towaru, dodatkowo doliczane s膮 koszty przesy艂ki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Sprzedawca nie generuje faktury, poniewa偶 Bon podarunkowy Kreskoweczki nie jest ani us艂ug膮, ani produktem, tylko not膮 ksi臋gow膮.
 7. Bon podarunkowy Kreskoweczki jest generowany dopiero w momencie zaksi臋gowania wp艂aty przez Nabywc臋.
 8. Bon podarunkowy Kreskoweczki nie podlega wymianie na got贸wk臋.
 9. Wydanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki nie stanowi sprzeda偶y opodatkowanej podatkiem od towar贸w i us艂ug (VAT) w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Kreskoweczki mo偶e by膰 wydawany na 偶yczenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowi膮cy paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 10. Sprzedawca nie wystawia duplikat贸w Bon贸w podarunkowych Kreskoweczki utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.
 11. Nie ma mo偶liwo艣ci zastrze偶enia czy zablokowania Bonu podarunkowego Kreskoweczki utraconego.
 12. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzie偶y Bonu podarunkowego Kreskoweczki, jej posiadaczowi nie przys艂uguj膮 wobec Sprzedawcy 偶adne roszczenia.
 13. Wszelkie reklamacje zwi膮zane z Bonami podarunkowymi Kreskoweczki b臋d膮 rozpatrywane przez Sprzedawc臋 zgodnie 搂 8 niniejszego Regulaminu.
 14. Bonu podarunkowego Kreskoweczki nie mo偶na wymieni膰 na inny bon towarowy Kreskoweczki.
 15. Nabywca, kt贸ry zawar艂 umow臋 o Bon podarunkowy Kreskoweczki za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki, mo偶e odst膮pi膰 od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki bez podawania przyczyny odst膮pienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego Kreskoweczki przez z艂o偶enie Sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia o odst膮pieniu. W sytuacji, w kt贸rej Bon podarunkowy Kreskoweczki zosta艂 wykorzystany w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci do momentu, w kt贸rym termin do odst膮pienia od niniejszej umowy up艂yn膮艂, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 warto艣ci Bonu podarunkowego Kreskoweczki , kt贸ra zosta艂a zrealizowana. Odst臋puj膮c od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki Nabywca zobowi膮zuje si臋, 偶e do czasu odes艂ania Bonu podarunkowego Kreskoweczki Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Kreskoweczki. W razie gdyby w okresie mi臋dzy z艂o偶eniem o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki a odes艂aniem Bonu podarunkowego Kreskoweczki Nabywca zrealizowa艂 Bon podarunkowy Kreskoweczki, Sprzedawca b臋dzie zwolniony z obowi膮zku zwrotu Nabywcy kwoty zap艂aconej za wydanie Bonu podarunkowego Kreskoweczki w zakresie, w jakim Nabywca wykorzysta艂 nominaln膮 warto艣膰 Bonu podarunkowego Kreskoweczki. Odst膮pienie od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki zawartej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki oraz jej zwrot podlegaj膮 zasadom odst膮pienia i zwrotu wynikaj膮cym z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowie艅 搂 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odst膮pienia od umowy o Bon podarunkowy Kreskoweczki zawartej za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Kreskoweczki wraz ze wzorem formularza o艣wiadczenia o odst膮pieniu oraz koszt贸w zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Kreskoweczki w przypadku odst膮pienia od takiej umowy, wskazane zosta艂y w聽Za艂膮czniku nr 1聽oraz聽Za艂膮czniku nr 2聽do niniejszego Regulaminu.
 16. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Kreskoweczki s膮 jednoznaczne z akceptacj膮 dor臋czonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 17. Nabywca Bonu podarunkowego Kreskoweczki jest zobowi膮zany do poinformowania u偶ytkownika, kt贸remu przekazuje niniejszy bon o tre艣ci niniejszego Regulaminu.
 18. Bon podarunkowy Kreskoweczki w rozumieniu obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa nie jest elektronicznym instrumentem p艂atniczym, a w szczeg贸lno艣ci nie jest kart膮 kredytow膮, debetow膮, bankomatow膮 ani kart膮 p艂atnicz膮.
 19. Celem unikni臋cia w膮tpliwo艣ci Bon podarunkowy Kreskoweczki nie jest mo偶liwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych Kreskoweczki, ani偶eli Sklep Stacjonarny Kreskoweczki.
 20. Bon podarunkowy Kreskoweczki jest wa偶ny wy艂膮cznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

搂 11.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych os贸b korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki, w tym Nabywc贸w i os贸b posiadaj膮cych konto w Sklepie Internetowym Kreskoweczki jest WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. 艁odygowej 11/62, 03-679 Warszawa. W sprawie przetwarzania danych osobowych mo偶na zawsze zwr贸ci膰 si臋 do WorkFlow Media m.in. poprzez poczt臋 tradycyjn膮 lub wysy艂aj膮c maila na adres: daneosobowe@kreskoweczki.pl
 2. Dane b臋d膮 wykorzystywane przez sp贸艂k臋 WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski w celu:
  1. utrzymania konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki (w przypadku za艂o偶enia takiego konta); (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, zapisane adresy dostawy);
  2. umo偶liwienia sk艂adania zam贸wie艅 i ich realizacji, obs艂ugi tych zam贸wie艅 i kontakt贸w dotycz膮cych zam贸wie艅; (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
  3. obs艂ugi zg艂osze艅, oceny satysfakcji z produkt贸w i us艂ug; (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
  4. informowania o i prowadzenia marketingu us艂ug i produkt贸w WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, a niekiedy r贸wnie偶 Sponsor贸w i Zaufanych Partner贸w oraz podmiot贸w zwi膮zanych z WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  5. tworzenia ofert produkt贸w i us艂ug dedykowanych dla u偶ytkownika, a tak偶e do analiz (m.in. statystycznych i dotycz膮cych istotnych cech odbiorc贸w naszych us艂ug i produkt贸w) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorc贸w (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  7. wykonania zobowi膮za艅 wobec Nabywcy czy posiadacza konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki; (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
  8. realizacji obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, np. w zakresie podatk贸w, jak r贸wnie偶 w zwi膮zku ze spraw膮, z kt贸r膮 si臋 zwr贸ci do WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski dany u偶ytkownik np. skarg膮, wnioskiem, reklamacj膮, pytaniem lub w zwi膮zku z kt贸r膮 WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, skontaktuje si臋 z u偶ytkownikiem czy Nabywc膮 np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imi臋 i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 3. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski przetwarza dane na nast臋puj膮cych podstawach prawnych, w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci, poniewa偶 jest to niezb臋dne do:
  1. wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest u偶ytkownik 鈥 dotyczy to utrzymania konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki (w przypadku jego za艂o偶enia), jak i obs艂ugi ka偶dego ze z艂o偶onych przez Nabywc臋 zam贸wie艅, w tym obs艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥灺RODO鈥);
  2. wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski 鈥 dotyczy to w szczeg贸lno艣ci obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w okre艣laj膮cych prawa konsument贸w, przepis贸w podatkowych i przepis贸w o rachunkowo艣ci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. kierowania marketingu bezpo艣redniego, na kt贸ry dana osoba wyrazi艂a uprzednio zgod臋, obejmuj膮cego przygotowywanie i przekazywanie informacji o dzia艂alno艣ci i ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, a niekiedy r贸wnie偶 Sponsor贸w i Zaufanych Partner贸w oraz podmiot贸w zwi膮zanych z WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 鈥 dotyczy to nast臋puj膮cych przypadk贸w:
   1. marketing bezpo艣redni obejmuj膮cy przygotowywanie i przekazywanie informacji o dzia艂alno艣ci i ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, a tak偶e, w przypadku za艂o偶enia konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakup贸w i innych informacji (np. ofert rabat贸w urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wy艂膮cznie w zwi膮zku z okre艣lonymi cechami np. miejscem zamieszkania, p艂ci膮, grup膮 wiekow膮 itp.);
   2. badanie satysfakcji ze 艣wiadczonych przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski us艂ug i sprzedawanych produkt贸w oraz z jako艣ci obs艂ugi klienta;
   3. analiza aktywno艣ci klient贸w WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kreskoweczki w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorc贸w oraz w zwi膮zku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski;
   4. udzielenie odpowiedzi w zwi膮zku ze skarg膮, wnioskiem, reklamacj膮, pytaniem;
   5. ustalenie i dochodzenie roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. Dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski nast臋puj膮cym podmiotom:
  1. dostawcom us艂ug 艣wiadczonych na WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski w zakresie utrzymania i obs艂ugi strony internetowej Sklepu Internetowego Kreskoweczki,
  2. dostawcom system贸w informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakup贸w w Sklepie Internetowym Kreskoweczki,
  3. podmiotom procesuj膮cym p艂atno艣ci online,
  4. podmiotom przetwarzaj膮cym dane w zwi膮zku z profilowaniem,
  5. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie wytwarzania, magazynowania i dostawy przesy艂ek,
  6. agencjom realizuj膮cym na zlecenie WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski us艂ugi marketingowe,
  7. organom publicznym, w tym s膮dom, na ich uzasadnione 偶膮danie lub je艣li obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszcze艅.
 1. Dane osobowe b臋d膮 przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji mi臋dzynarodowych.
 2. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski b臋dzie przechowywa膰 dane przez okres niezb臋dny dla osi膮gni臋cia przez ni膮 cel贸w, dla kt贸rych s膮 przetwarzane.
 3. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski b臋dzie przechowywa膰 dane:
  1. tak d艂ugo jak d艂ugo istnie膰 b臋dzie mi臋dzy u偶ytkownikiem, np. Nabywc膮 a WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski relacja uzasadniaj膮ca takie przetwarzanie w szczeg贸lno艣ci tak d艂ugo, jak utrzymujesz aktywne konto u偶ytkownika w Sklepie Internetowym Kreskoweczki czy przez okres niezb臋dny do realizacji zam贸wienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  2. dla realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, tj. ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 przez okres przedawnienia roszcze艅 wobec WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski lub roszcze艅 WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski wobec u偶ytkownika wynikaj膮cy z przepis贸w prawa (np. og贸lny termin przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 wynosi 3 lata, za艣 og贸lny termin przedawnienia roszcze艅 konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wy偶ej okresy przechowywania danych osobowych mog膮 ulec zmianie wraz ze zmian膮 powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa) lub przedawnienia obowi膮zk贸w podatkowych zwi膮zanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie us艂ug lub towar贸w), kt贸rych by艂e艣 stron膮, oraz przez okres trwania zwi膮zanych z takimi roszczeniami post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych, etc.
  3. dla realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skarg臋, wniosek, reklamacj臋 lub sugesti臋 鈥 przez czas niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie d艂u偶szy ni偶 30 dni, przy czym mo偶emy przed艂u偶y膰 ten okres o okres przedawnienia roszcze艅 u偶ytkownika, w tym Nabywcy lub roszcze艅 Legii Warszawa S.A. wynikaj膮cy z przepis贸w prawa, je艣li przetwarzanie tych danych b臋dzie niezb臋dne w celu ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, a tak偶e w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy zwi膮zanych z tym post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych, etc.
  4. dla cel贸w wywi膮zania si臋 przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (np. z ustawy o rachunkowo艣ci lub przepis贸w podatkowych lub przepis贸w dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci producenta za produkt) 鈥 przez okres wynikaj膮cy z takich przepis贸w (np. w celach rozliczeniowych dane b臋d膮 przechowywane przez 5 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku zwi膮zanego z umow膮).
  5. w przypadku wniesienia przez dan膮 osob臋 w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski przestanie przetwarza膰 jej dane osobowe, chyba 偶e Legia Warszawa S.A. wyka偶e istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec jej interes贸w, praw i wolno艣ci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 1. W zwi膮zku z tym, 偶e WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski przetwarza dane osobowe, przys艂uguje osobom, kt贸rych dane dotycz膮 szereg praw, o kt贸rych mowa poni偶ej.
 2. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zach臋camy do kontaktu z WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty e-mail: daneosobowe@kreskoweczki.pl
 3. Je偶eli osoba zwr贸ci si臋 do WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z 偶膮daniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych w膮tpliwo艣ci co do jej to偶samo艣ci, WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski mo偶e za偶膮da膰 dodatkowych informacji niezb臋dnych do potwierdzenia jej to偶samo艣ci. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski b臋dzie odpowiada艂a na 偶膮dania bez zb臋dnej zw艂oki, mo偶liwie w terminie miesi膮ca od dnia otrzymania 偶膮dania.
 4. Je偶eli WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski wyka偶e, 偶e 偶膮dania danej osoby s膮 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j ustawiczny charakter, WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski mo偶e:
  1. pobra膰 rozs膮dn膮 op艂at臋, uwzgl臋dniaj膮c administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podj臋cia 偶膮danych dzia艂a艅; albo
  2. odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem.
 1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w sklepie internetowym, ma prawo do 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, w tym w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorc贸w danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przys艂uguj膮cych prawach dotycz膮cych danych osobowych, a tak偶e informacje o 藕r贸d艂ach pozyskania przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski danych, je偶eli nie zosta艂y zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrze偶eniem, 偶e uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezp艂atne, a uzyskanie ka偶dej kolejnej kopii mo偶e wi膮za膰 si臋 z konieczno艣ci膮 wniesienia op艂aty w rozs膮dnej wysoko艣ci uwzgl臋dniaj膮cej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 2. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo 偶膮dania niezw艂ocznego sprostowania nieprawid艂owych danych lub, z uwzgl臋dnieniem cel贸w przetwarzania, uzupe艂nienia danych niekompletnych.
 3. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo 偶膮dania niezw艂ocznego usuni臋cia swoich danych, je偶eli zachodzi jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:
  1. dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane;
  2. wnios艂a skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
  3. dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. dane osobowe musz膮 zosta膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego;
  5. cofn臋艂a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe by艂y przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania鈥
  6. dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z oferowaniem us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 nie b臋dzie mog艂a jednak skorzysta膰 z prawa do usuni臋cia danych m.in. je偶eli takie dane s膮 niezb臋dne do ustalenia lub dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami.
 2. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, np. gdy:
  1. kwestionuje prawid艂owo艣膰 przetwarzanych swoich danych osobowych 鈥 w takim przypadku mo偶e 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania na okres pozwalaj膮cy sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych;
  2. w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocze艣nie sprzeciwia si臋 usuni臋ciu tych danych 偶膮daj膮c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski nie potrzebuje ju偶 jej danych osobowych dla realizacji jej cel贸w, ale s膮 one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami;
  4. wnios艂a sprzeciw wobec przetwarzania przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski jej danych osobowych ze wzgl臋du na swoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj臋 鈥 w takim przypadku mo偶e 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski s膮 nadrz臋dne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 1. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski b臋dzie je mog艂a przechowywa膰, a dodatkowo wykorzystywa膰 jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego. Inne czynno艣ci b臋d膮 mog艂y by膰 podejmowane przez Legi臋 Warszawa S.A. tylko za zgod膮 osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
 2. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo otrzyma膰 w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, kt贸re dostarczy艂a WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski oraz ma prawo przes艂a膰 te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk贸d ze strony WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, je偶eli:
  1. przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z ni膮, a jednocze艣nie
  2. przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany.
 1. W sytuacji wskazanej powy偶ej w ust. 18 osoba ma jednocze艣nie prawo 偶膮dania, by dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski bezpo艣rednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie mo偶liwe.
 2. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania jej danych, je偶eli podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski. W takim przypadku powinna wskaza膰 t臋 szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych obj臋tych sprzeciwem.
 3. Na skutek sprzeciwu, WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski zaprzestanie przetwarza膰 jej dane osobowe, chyba 偶e WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski wyka偶e istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec interes贸w, praw i wolno艣ci osoby, kt贸ra wnios艂a sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami.
 4. Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczno艣ci wykazywania przyczyn zwi膮zanych z jej szczeg贸ln膮 sytuacj膮, a WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski zobowi膮zana jest niezw艂ocznie zaprzesta膰 takiego przetwarzania.
 5. W ka偶dym przypadku, w kt贸rym przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie zgody, osoba, kt贸ra j膮 wyrazi艂a ma prawo do jej cofni臋cia w ka偶dej chwili. Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 6. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, np. Nabywca, u偶ytkownik strony, posiadacz konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych je偶eli s膮dzi, 偶e przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych jej narusza postanowienia RODO.
 7. Wszystkie dane podawane s膮 dobrowolnie, ale niekt贸re z nich s膮 niezb臋dne do utrzymywania konta w Sklepie Internetowym Kreskoweczki (np. adres email), dokonywania i realizacji zam贸wie艅 (dane pozwalaj膮ce na identyfikacj臋, dane niezb臋dne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokument贸w podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemo偶liwi realizacj臋 tych dzia艂a艅.
 8. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych, wykorzystuje dzia艂ania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o u偶ytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawi膰 im ofert臋 dopasowan膮 do ich cech lub odpowiadaj膮c膮 鈥 w ocenie WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski 鈥 ich potrzebom i wymaganiom.
 9. WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski prowadzi ponadto dzia艂ania o charakterze profilowania monitoruj膮ce ruch internetowy u偶ytkownik贸w stron internetowych WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski (w szczeg贸lno艣ci identyfikuj膮c strony internetowe, z kt贸rych u偶ytkownicy weszli na strony WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski) w zwi膮zku z prowadzonym przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski marketingiem afiliacyjnym.

搂 12.

POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPOR脫W

 1. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem, a Sprzedawc膮. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost臋pna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg贸lnych Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy zawartej na odleg艂o艣膰. Regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 25 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich.
 3. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy Konsumentem, a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 4. W przypadku wyczerpania drogi post臋powania reklamacyjnego Konsument mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowej mo偶liwo艣ci rozwi膮zywania spor贸w drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem internetowej platformy ODR, kt贸ra umo偶liwia dochodzenie swoich roszcze艅 w zwi膮zku z us艂ugami 艣wiadczonymi przez Sprzedawc臋 na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dost臋pna jest pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce dost臋pno艣ci mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php聽oraz聽http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

搂 13.

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w j臋zyku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczeg贸lno艣ci Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich.
 3. S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania spor贸w mog膮cych wynikn膮膰 na tle stosowania niniejszego regulaminu jest S膮d powszechny zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.
 4. Wszelkie zak艂贸cenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego Kreskoweczki, a tak偶e problemy i uwagi zwi膮zane ze 艣wiadczonymi w ramach Sklepu Internetowego Kreskoweczki us艂ugami nale偶y zg艂asza膰 na adres elektroniczny:聽kontakt@kreskoweczki.pl
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci us艂ug Sklep Internetowy Kreskoweczki korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta, kt贸re nast臋pnie s膮 odczytywane przy ka偶dorazowym po艂膮czeniu si臋 przegl膮darki internetowej (tzw. cookies). Klient mo偶e w dowolnym momencie zmieni膰 ustawienia przegl膮darki, by nie akceptowa艂a takich plik贸w lub informowa艂a o ich przesy艂aniu. Nale偶y jednak pami臋ta膰, i偶 nieakceptowanie plik贸w cookies mo偶e spowodowa膰 utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Kreskoweczki. Korzystanie przez Klienta z przegl膮darki, kt贸rej ustawienia zezwalaj膮 na zapisywanie plik贸w cookies na urz膮dzeniu Klienta, oznacza wyra偶enie zgody na zapisywanie powy偶szych plik贸w na tym urz膮dzeniu Klienta. Polityka dotycz膮ca plik贸w cookies przyj臋ta przez Legi臋 dost臋pna jest na stronie聽www.kreskoweczki.pl
 6. Wy艂膮cznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych ze zmiany obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa maj膮cych wp艂yw na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowi膮zuj膮 w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kreskoweczki聽www.kreskoweczki.pl聽. Zmiany Regulaminu maj膮 zastosowanie do zam贸wie艅 z艂o偶onych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadaj膮cy konto w Sklepie Internetowym Kreskoweczki, zostan膮 poinformowani o zmianie regulaminu za po艣rednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, kt贸ry nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przys艂uguje uprawnienie do usuni臋cia konta w ka偶dym czasie.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Nabywcy b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dost臋pny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej聽聽www.kreskoweczki.pl
 9. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1.10.2019 r.

Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy 鈥 do pobrania

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy)

Do:

(dane Sprzedawcy)

Ja/My niniejszym informuj臋/informujemy o moim/naszym odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych Towar贸w:

鈥 Data zawarcia umowy/odbioru Towaru

鈥 Imi臋 i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-贸w)

鈥 Adres konsumenta(-贸w)

鈥 Podpis konsumenta(-贸w) (tylko, je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

鈥 Data

Za艂膮cznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODST膭PIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA PO艢REDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO KRESKOWECZKI

 1. Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia:

1) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy,

2) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej z rzeczy 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci wielu rzeczy, kt贸re dostarczane s膮 osobno,

3) w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci 鈥 w przypadku umowy zobowi膮zuj膮cej do przeniesienia w艂asno艣ci rzeczy dostarczanych partiami lub w cz臋艣ciach,

4) zawarcia umowy 鈥 w przypadku um贸w o 艣wiadczenie us艂ug.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas, to jest WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-698 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) kontakt@kreskoweczki.pl telefon: (+48) 725129862 o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia, na przyk艂ad przez pismo wys艂ane za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kreskoweczki.pl lub pismo wys艂ane poczt膮 na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-689 Warszawa, z dopiskiem 鈥灺Zwrot鈥.

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

 1. Skutki odst膮pienia od umowy


W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy.

Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosimy odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni na adres: WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-698 Warszawa, z dopiskiem 鈥灺Zwrot鈥.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Za艂膮cznik nr 2

WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i odes艂a膰 tylko w przypadku ch臋ci odst膮pienia od umowy聽)

Adresat:

WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski, ul. 艁odygowa 11/62, 03-689 Warszawa

e-mail: kontakt@kreskoweczki.pl

Ja/My (*) niniejszym informuj臋/informujemy (*) o moim/naszym (*) odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y nast臋puj膮cych towar贸w (*)/o 艣wiadczenie nast臋puj膮cej us艂ugi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilo艣膰

Cena jednostkowa brutto

1.

2.

3.

4.

5.


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

data

Imi臋 i nazwisko konsumenta(-贸w)

Imi臋 i nazwisko

Adres konsumenta(-贸w)

Adres

Podpis konsumenta(-贸w)

(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej聽)

Data:

(*) Niepotrzebne skre艣li膰.