Regulamin faktur elektronicznych

z dnia 4 listopada 2019 roku

ustalony przez WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy ulicy 艁odygowej 11/62; 03-687 Warszawa, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w CEIDG pod numerem NIP: 8911596792 REGON: 341285116, e-mail: kontakt@kreskoweczki.pl , nr telefonu (+48) 725 129 862.

搂 1.        DEFINICJE POJ臉膯

Poj臋cia pisane w Regulaminie wielk膮 liter膮 maj膮 nast臋puj膮ce znaczenie:

           1) Faktura elektroniczna 鈥 faktura w formie elektronicznej wystawiona przez WorkFlow, zawieraj膮ca dane
               wymagane Ustaw膮 o VAT i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

           2)  WorkFlow 鈥 firma WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie, b臋d膮ca wystawc膮 faktury elektronicznej;

           3) Klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej
               b臋d膮ca stron膮 umowy zawartej z WorkFlow i odbiorc膮 faktury elektronicznej;

           4) Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin stosowania faktur elektronicznych w WorkFlow ;

           5) Ustawa o VAT 鈥 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar贸w i us艂ug
               (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z p贸藕n. zm.).

搂 2.        WYSTAWIANIE I PRZESY艁ANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH

1.      WorkFlow wystawia i przesy艂a Faktury elektroniczne z zachowaniem nast臋puj膮cych wymog贸w okre艣lonych
         w Ustawie o VAT:

           1) otrzymania akceptacji Klienta na stosowanie Faktury elektronicznej (art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT);

           2) zapewniania autentyczno艣ci pochodzenia, integralno艣ci tre艣ci i czytelno艣ci Faktury elektronicznej
               (art.106m ust. 1 Ustawy o VAT).

2.       WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski zapewnia autentyczno艣膰 pochodzenia, integralno艣膰 tre艣ci i czytelno艣膰 Faktury elektronicznej
         poprzez zastosowanie formatu PDF (Portable Document Format) oraz wykorzystanie w celu zabezpieczania
         dokument贸w podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 18 wrze艣nia 2001 roku o podpisie
         elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262)
, to jest danych w postaci elektronicznej, kt贸re wraz
         z innymi danymi, do kt贸rych zosta艂y do艂膮czone lub z kt贸rymi s膮 logicznie powi膮zane, s艂u偶膮 do identyfikacji
         osoby sk艂adaj膮cej podpis elektroniczny.

3.      Za dzie艅 dor臋czenia Faktury elektronicznej uwa偶a si臋 dzie艅 wystawienia i wys艂ania Faktury elektronicznej.

4.    Faktura koryguj膮ca lub duplikat do Faktury elektronicznej mog膮 by膰 przesy艂ane r贸wnie偶 w formie elektronicznej.

7.      Klient zobowi膮zany jest do przechowywania otrzymanych Faktur elektronicznych w formie elektronicznej,
         w spos贸b dowolny, jednak zapewniaj膮cy autentyczno艣膰 pochodzenia, integralno艣膰 tre艣ci i czytelno艣ci
         tych faktur, 艂atwo艣ci ich odszukania oraz niezw艂oczny dost臋p do faktur organowi podatkowemu
         lub organowi kontroli skarbowej.

搂 3.        AKCEPTACJA STOSOWANIA FAKTURY ELEKTRONICZNEJ

1. Klient mo偶e wyrazi膰 akceptacj臋 odno艣nie do stosowania Faktur elektronicznych w nast臋puj膮cy spos贸b:

             1) na pi艣mie, w szczeg贸lno艣ci poprzez przes艂anie pod adres WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski z siedzib膮 w Warszawie przy
ulicy 艁odygowej 11/62; 03-687 Warszawa, o艣wiadczenia w przedmiocie akceptacji stosowania Faktur elektronicznych;

             2) elektronicznie, poprzez przes艂anie na adres poczty elektronicznej WorkFlow: kontakt@kreskoweczki.pl, o艣wiadczenia
                 w przedmiocie wyra偶enia akceptacji na przesy艂anie faktur elektronicznych lub wype艂niaj膮c odpowiednie
                 pole przy sk艂adaniu drog膮 elektroniczn膮 (formularz na stronie www) zam贸wie艅 na towary lub us艂ugi kreskoweczki.pl;

             3) przez zawarcie z WorkFlow (w jakiekolwiek formie) umowy, gdy w tre艣ci samej umowy lub w tre艣ci wzorca
                 umownego (regulamin, og贸lne warunki um贸w itp.) maj膮cego zastosowanie do tej umowy zawarto klauzul臋
                 akceptacji stosowania Faktur elektronicznych;

             4) w spos贸b dorozumiany, to jest poprzez zap艂at臋 nale偶no艣ci obj臋tej Faktur膮 elektroniczn膮 wystawion膮
                 przez WorkFlow, chocia偶by w cz臋艣ci.

2. Wskazuj膮c adres poczty elektronicznej, na kt贸ry ma zosta膰 przes艂ana Faktura elektroniczna, Klient o艣wiadcza,
    偶e jest uprawniony do korzystani z tego adresu, a wys艂anie Faktury elektronicznej pod ten adres gwarantuje jej
    otrzymanie przez Klienta.

3. Zmiany adresu poczty elektronicznej, na kt贸ry maj膮 by膰 przesy艂ane Faktury elektroniczne, Klient mo偶e dokona膰
    w spos贸b okre艣lony w ust. 1 pkt 1-2 powy偶ej.

4. O艣wiadczenie Klienta o akceptacji Faktur elektronicznych nie pozbawia WorkFlow prawa do wystawiania i przesy艂ania
    faktur, duplikat贸w faktur i faktur koryguj膮cych w formie papierowej.

5. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji, przy czym musi o tym powiadomi膰 WorkFlow.

6. Niezw艂ocznie po dor臋czeniu o艣wiadczenia o wycofaniu akceptacji, WorkFlow zaprzestaje wystawiania i przesy艂ania
    faktur elektronicznych.

搂 4.        POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. Tytu艂y paragraf贸w maj膮 charakter informacyjny i nie stanowi膮 podstawy od interpretacji Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 1 pa藕dziernika 2019 roku.