Polityka prywatno艣ci

Jaki jest cel Polityki Prywatno艣ci? 

Kreskoweczki.pl nale偶膮ce do WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski znajduj膮cego si臋 na 艁odygowa 11/62; 03-687 Warszawa NIP: 8911596792 (鈥My鈥,聽鈥濳reskoweczki.pl鈥聽lub 鈥WorkFlow Media鈥) zwraca szczeg贸ln膮 uwag臋 na ochron臋 prywatno艣ci i danych osobowych os贸b, kt贸rych dane osobowe pozyskuje. Naszym priorytetem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w spos贸b bezpieczny i zgodny z prawem, w szczeg贸lno艣ci zgodny z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych (鈥灺RODO鈥).
W niniejszej polityce prywatno艣ci (鈥灺Polityka Prywatno艣ci鈥) informujemy i wyja艣niamy w jaki spos贸b korzystamy z pozyskanych przez nas lub udost臋pnionych nam danych osobowych w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 sklepu kreskoweczki.pl.聽
W Polityce Prywatno艣ci dowiesz si臋 w szczeg贸lno艣ci jakie prawa Ci przys艂uguj膮 w zwi膮zku z tym, 偶e przetwarzamy Twoje dane osobowe, a tak偶e o tym w jaki spos贸b mo偶esz z tych praw skorzysta膰.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak si臋 z nami skontaktowa膰? 


Administratorem danych osobowych jest WorkFlow Media Mateusz Strza艂kowski znajduj膮cego si臋 na 艁odygowa 11/62; 03-687 Warszawa NIP: 8911596792
W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych mo偶esz zawsze zwr贸ci膰 si臋 do nas m.in. poprzez poczt臋 tradycyjn膮 lub wysy艂aj膮c maila na adres: daneosobowe@workflowmedia.pl

Jakie s膮 cele przetwarzania Twoich danych? 


Twoje dane b臋d膮 wykorzystywane przez WorkFlow Media w celu utrzymania Twojego konta w sklepie internetowym kreskoweczki.pl (o ile za艂o偶ysz takie konto), umo偶liwienia Ci sk艂adania zam贸wie艅 i ich realizacji, obs艂ugi tych zam贸wie艅 i kontakt贸w dotycz膮cych Twoich zam贸wie艅, obs艂ugi Twoich zg艂osze艅, oceny satysfakcji z naszych produkt贸w i us艂ug, a tak偶e w celu informowania o i prowadzenia marketingu us艂ug i produkt贸w kreskoweczki.pl, a niekiedy r贸wnie偶 Sponsor贸w i Partner贸w sklepu oraz podmiot贸w zwi膮zanych z WorkFlow Media,聽(aktualn膮 list臋 znajdziesz tutaj), w tym informacje o Twoich zakupach, zostan膮 wykorzystane do tworzenia ofert produkt贸w i us艂ug dedykowanych dla Ciebie, a tak偶e do analiz (m.in. statystycznych i dotycz膮cych istotnych cech odbiorc贸w naszych us艂ug i produkt贸w) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorc贸w (o ile za艂o偶ysz konto w sklepie internetowym kreskoweczki.pl).聽
Ponadto WorkFlow Media b臋dzie przetwarza膰 Twoje dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celu wykonania zobowi膮za艅 wobec Ciebie oraz w celu realizacji obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na kreskoweczki.pl, np. w zakresie podatk贸w, jak r贸wnie偶 w zwi膮zku ze spraw膮, z kt贸r膮 si臋 do nas zwr贸cisz (np. skarg膮, wnioskiem, reklamacj膮, pytaniem) lub w zwi膮zku z kt贸r膮 my skontaktujemy si臋 z Tob膮 (np. udzielenia Ci odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi).

Jakie s膮 podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Na czym polega prawnie uzasadniony interes, na podstawie kt贸rego przetwarzamy Twoje dane? 


WorkFlow Media przetwarza Twoje dane na nast臋puj膮cych podstawach prawnych, w zale偶no艣ci od okoliczno艣ci, poniewa偶 jest to niezb臋dne do:聽
(1) wykonania umowy, kt贸rej jeste艣 stron膮 鈥 dotyczy to utrzymania Twojego konta w sklepie internetowym kreskoweczki.pl (o ile za艂o偶ysz konto w sklepie internetowym), jak i obs艂ugi ka偶dego ze z艂o偶onych przez Ciebie zam贸wie艅, w tym obs艂ugi p艂atno艣ci elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;聽
(2) wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na WorkFlow Media 鈥 dotyczy to w szczeg贸lno艣ci obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w okre艣laj膮cych prawa konsument贸w, przepis贸w podatkowych i przepis贸w o rachunkowo艣ci, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;聽
(3) kierowania do Ciebie marketingu bezpo艣redniego, na kt贸ry wyrazi艂a艣 / wyrazi艂e艣 uprzednio zgod臋, obejmuj膮cego przygotowywanie i przekazywanie informacji o dzia艂alno艣ci i ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug WorkFlow Media, a je艣li wyrazisz na to zgod臋 r贸wnie偶 Sponsor贸w i Partner贸w WorkFlow Madia oraz podmiot贸w zwi膮zanych z WorkFlow Meda聽(aktualn膮 list臋 znajdziesz tutaj)聽, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;聽
(4) cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez WorkFlow Media lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 鈥 dotyczy to nast臋puj膮cych przypadk贸w:聽
a. marketing bezpo艣redni obejmuj膮cy przygotowywanie i przekazywanie informacji o dzia艂alno艣ci i ofert dotycz膮cych produkt贸w i us艂ug WorkFlow Media, a tak偶e, o ile za艂o偶ysz konto w sklepie internetowym kreskoweczki.pl, informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie na podstawie analizy Twojej historii zakup贸w i innych informacji (np. ofert rabat贸w urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia Twoich urodzin, ofert skierowanych wy艂膮cznie do Ciebie w zwi膮zku z Twoimi okre艣lonymi cechami np. miejscem zamieszkania, p艂ci膮, grup膮 wiekow膮 itp.);聽
b. badanie satysfakcji ze 艣wiadczonych przez kreskoweczki.pl us艂ug i sprzedawanych produkt贸w oraz z jako艣ci obs艂ugi klienta;聽
c. analiza aktywno艣ci klient贸w WorkFlow Media na stronie sklepu internetowego kreskoweczki.pl w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorc贸w, o ile za艂o偶ysz konto w sklepie internetowym kreskoweczki.pl oraz w zwi膮zku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez kreskoweczki.pl;聽
d. udzielenie odpowiedzi w zwi膮zku z Twoj膮 skarg膮, wnioskiem, reklamacj膮, pytaniem;聽
e. ustalenie i dochodzenie roszcze艅 lub obrony przed takimi roszczeniami.

Komu przekazujemy Twoje dane? 

Twoje dane mog膮 zosta膰 udost臋pnione przez nas nast臋puj膮cym podmiotom:聽
a. dostawcom us艂ug 艣wiadczonych na rzecz WorkFlow Media w zakresie utrzymania i obs艂ugi strony internetowej sklepu kreskoweczki.pl,
b. dostawcom system贸w informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakup贸w w sklepie internetowym kreskoweczki.pl,聽
c. podmiotom procesuj膮cym p艂atno艣ci online,聽
d. podmiotom przetwarzaj膮cym dane w zwi膮zku z profilowaniem,聽
e. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi ksi臋gowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie przechowywania, pakowania idostawy przesy艂ek, lub聽
f. hurtowniom realizuj膮c膮 zam贸wienia w ramach um贸w dropshippingowych
g. agencjom realizuj膮cym na zlecenie WorkFlow Media us艂ugi marketingowe.聽
Twoje dane b臋d膮 udost臋pniane te偶 organom publicznym, w tym s膮dom, na ich uzasadnione 偶膮danie lub je艣li obowi膮zek taki wynika z przepis贸w prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszcze艅.

Czy przekazujemy Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji mi臋dzynarodowych? 

Twoje dane osobowe mog膮 zosta膰 przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji mi臋dzynarodowych je偶eli b臋dzie to niezb臋dne do zrealizowania zam贸wienia.

Przez jaki okres b臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane?

B臋dziemy przechowywa膰 Twoje dane przez okres niezb臋dny dla osi膮gni臋cia przez nas cel贸w, dla kt贸rych je przetwarzamy. B臋dziemy przechowywali Twoje dane:

  • B臋dziemy przetwarza膰 Twoje dane tak d艂ugo jak d艂ugo istnieje mi臋dzy Tob膮 a WorkFlow Media relacja uzasadniaj膮ca takie przetwarzanie w szczeg贸lno艣ci tak d艂ugo, jak utrzymujesz aktywne konto u偶ytkownika w sklepie internetowym kreskoweczki.pl czy przez okres niezb臋dny do realizacji Twojego zam贸wienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interes贸w, tj. ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 przez okres przedawnienia Twoich roszcze艅 wobec nas lub naszych roszcze艅 wobec Ciebie wynikaj膮cy z przepis贸w prawa (np. og贸lny termin przedawnienia roszcze艅 zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 wynosi 3 lata, za艣 og贸lny termin przedawnienia roszcze艅 konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wy偶ej okresy przechowywania danych osobowych mog膮 ulec zmianie wraz ze zmian膮 powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa) lub przedawnienia obowi膮zk贸w podatkowych zwi膮zanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie us艂ug lub towar贸w), kt贸rych by艂e艣 stron膮, oraz przez okres trwania zwi膮zanych z takimi roszczeniami post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych, etc.
  • Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interes贸w, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skarg臋, wniosek, reklamacj臋 lub sugesti臋 鈥 przez czas niezb臋dny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie d艂u偶szy ni偶 30 dni, przy czym mo偶emy przed艂u偶y膰 ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszcze艅 wynikaj膮cy z przepis贸w prawa, je艣li przetwarzanie tych danych b臋dzie niezb臋dne w celu ustalenia lub dochodzenia roszcze艅, a tak偶e w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy zwi膮zanych z tym post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych, etc.
  • Dla cel贸w wywi膮zania si臋 przez nas z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (np. z ustawy o rachunkowo艣ci lub przepis贸w podatkowych lub przepis贸w dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci producenta za produkt) 鈥 przez okres wynikaj膮cy z takich przepis贸w (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane b臋d膮 przechowywane przez 5 lat licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin p艂atno艣ci podatku zwi膮zanego z umow膮).

W przypadku wniesienia przez Ciebie w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania dotycz膮cego Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, przestaniemy przetwarza膰 Twoje dane osobowe, chyba 偶e WorkFlow Media wyka偶e istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Twoich interes贸w, praw i wolno艣ci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

Jakie przys艂uguj膮 Ci prawa?

W zwi膮zku z tym, 偶e WorkFlow Media przetwarza Twoje dane osobowe, przys艂uguje Ci szereg praw, o kt贸rych mowa poni偶ej. 
W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zach臋camy do kontaktu z nami, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty e-mail: daneosobowe@workflowmedia.pl.
Je偶eli zwr贸cisz si臋 do WorkFlow Media z 偶膮daniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych w膮tpliwo艣ci co do Twojej to偶samo艣ci, WorkFlow Media mo偶e za偶膮da膰 dodatkowych informacji niezb臋dnych do potwierdzenia Twojej to偶samo艣ci. WorkFlow Media b臋dzie odpowiada艂a na 偶膮dania bez zb臋dnej zw艂oki, mo偶liwie w terminie miesi膮ca od dnia otrzymania 偶膮dania. 
Je偶eli WorkFlow Media wyka偶e, 偶e Twoje 偶膮dania s膮 ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczeg贸lno艣ci ze wzgl臋du na sw贸j ustawiczny charakter, WorkFlow Media mo偶e: 
a. pobra膰 rozs膮dn膮 op艂at臋, uwzgl臋dniaj膮c administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podj臋cia 偶膮danych dzia艂a艅; albo 
b. odm贸wi膰 podj臋cia dzia艂a艅 w zwi膮zku z 偶膮daniem. 

(1) Informacja o prawie dost臋pu do danych
Masz prawo do 偶膮dania dost臋pu do Twoich danych osobowych, w tym w szczeg贸lno艣ci informacji o tym czy WorkFlow Media przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez WorkFlow Media, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorc贸w Twoich danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przys艂uguj膮cych Ci prawach dotycz膮cych danych osobowych, a tak偶e informacje o 藕r贸d艂ach pozyskania przez WorkFlow Media Twoich danych, je偶eli nie zosta艂y zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrze偶eniem, 偶e uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezp艂atne, a uzyskanie ka偶dej kolejnej kopii mo偶e wi膮za膰 si臋 z konieczno艣ci膮 wniesienia op艂aty w rozs膮dnej wysoko艣ci uwzgl臋dniaj膮cej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych. 

(2) Informacja o prawie do 偶膮dania sprostowania danych 
Masz prawo 偶膮dania niezw艂ocznego sprostowania nieprawid艂owych danych lub, z uwzgl臋dnieniem cel贸w przetwarzania, uzupe艂nienia danych niekompletnych. 

(3) Informacja o prawie 偶膮dania usuni臋cia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
Masz prawo 偶膮dania niezw艂ocznego usuni臋cia Twoich danych, je偶eli zachodzi jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci: 
a. dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane; 
b. wnios艂a艣/wnios艂e艣 skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; 
c. dane osobowe by艂y przetwarzane niezgodnie z prawem; 
d. dane osobowe musz膮 zosta膰 usuni臋te w celu wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego; 
e. cofn臋艂a艣/cofn膮艂e艣 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe by艂y przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania; 
f. dane osobowe zosta艂y zebrane w zwi膮zku z oferowaniem us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 
Nie b臋dziesz mog艂a/m贸g艂 jednak skorzysta膰 z prawa do usuni臋cia danych m.in. je偶eli takie dane s膮 niezb臋dne do ustalenia lub dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami. 

(4) Informacja o prawie 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych 
Masz prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, np. gdy:

  • kwestionujesz prawid艂owo艣膰 przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych 鈥 w takim przypadku mo偶esz 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania na okres pozwalaj膮cy sprawdzi膰 prawid艂owo艣膰 tych danych;
  • w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocze艣nie sprzeciwiasz si臋 usuni臋ciu tych danych 偶膮daj膮c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy ju偶 Twoich danych osobowych dla realizacji naszych cel贸w, ale s膮 one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami;

wnios艂a艣/e艣 sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze wzgl臋du na Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj臋 鈥 w takim przypadku mo偶esz 偶膮da膰 ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych s膮 nadrz臋dne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych b臋dziemy je mogli przechowywa膰, a dodatkowo wykorzystywa膰 jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa艅stwa cz艂onkowskiego. Inne czynno艣ci b臋dziemy mogli podejmowa膰 tylko za Twoj膮 zgod膮. 

(5) Informacja o prawie do przenoszenia danych
Masz prawo otrzyma膰 w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, kt贸re dostarczy艂a艣/dostarczy艂e艣 WorkFlow Media oraz masz prawo przes艂a膰 te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk贸d ze strony WorkFlow Media, je偶eli: 
a. przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tob膮, a jednocze艣nie 
b. przetwarzanie odbywa si臋 w spos贸b zautomatyzowany. 
W sytuacji wskazanej powy偶ej masz jednocze艣nie prawo 偶膮dania, by dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez WorkFlow Media bezpo艣rednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie mo偶liwe. 

(6) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
Masz prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw 鈥 z przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮 鈥 wobec przetwarzania Twoich danych, je偶eli podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes WorkFlow Media. W takim przypadku powiniene艣/powinna艣 wskaza膰 t臋 szczeg贸ln膮 sytuacj臋, kt贸ra Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych obj臋tych sprzeciwem. 
Na skutek sprzeciwu WorkFlow Media zaprzestanie przetwarza膰 Twoje dane osobowe, chyba 偶e wyka偶e istnienie wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Twoich interes贸w, praw i wolno艣ci lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami. 
Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, mo偶esz w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczno艣ci wykazywania przyczyn zwi膮zanych z Twoj膮 szczeg贸ln膮 sytuacj膮, a WorkFlow Media zobowi膮zana jest niezw艂ocznie zaprzesta膰 takiego przetwarzania. 

(7) Informacja o prawie do cofni臋cia zgody
W ka偶dym przypadku, w kt贸rym przetwarzanie danych odbywa si臋 na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofni臋cia w ka偶dej chwili. Cofni臋cie zgody nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. 

(8) Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych je偶eli s膮dzisz, 偶e przetwarzanie danych osobowych dotycz膮cych Ciebie narusza postanowienia RODO.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy?
Jakie s膮 ewentualne konsekwencje niepodania danych? 

Wszystkie dane podajesz dobrowolnie, ale niekt贸re z nich s膮 niezb臋dne do utrzymywania Twojego konta w sklepie internetowym kreskoweczki.pl (np. adres email), dokonywania i realizacji zam贸wie艅 (dane pozwalaj膮ce na Twoj膮 identyfikacj臋, dane niezb臋dne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokument贸w podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemo偶liwi realizacj臋 tych dzia艂a艅.

Informacja o zautomatyzowanych decyzjach oraz profilowaniu 

WorkFlow Media, w celu prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych, wykorzystuje dzia艂ania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o Tobie i ocenia Twoje preferencje zakupowe tak, aby przedstawi膰 Ci ofert臋 dopasowan膮 do Twoich cech lub odpowiadaj膮c膮 鈥 w ocenie WorkFlow Media 鈥 Twoim potrzebom i wymaganiom. 
WorkFlow Media prowadzi ponadto dzia艂ania o charakterze profilowania monitoruj膮ce ruch internetowy u偶ytkownik贸w stron internetowych Workflow Media (w szczeg贸lno艣ci identyfikuj膮c strony internetowe, z kt贸rych u偶ytkownicy weszli na strony WorkFlow Media) w zwi膮zku z prowadzonym przez WorkFlow Media marketingiem afiliacyjnym.

Przetwarzanie danych w mediach spo艂eczno艣ciowych 

Przetwarzamy r贸wnie偶 dane osobowe w zwi膮zku z nasz膮 aktywno艣ci膮 w mediach spo艂eczno艣ciowych. 
Wi臋cej informacji w tym zakresie znajdziesz na naszych stronach na poszczeg贸lnych portalach takich jak Facebook czy Instagram.

Zmiany Polityki Prywatno艣ci 

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci mo偶e ulega膰 zmianom i uaktualnieniom. Je艣li chcesz mie膰 aktualne informacje o sposobach przetwarzania przez nas Twoich danych, prosimy odwiedzaj t臋 stron臋 co jaki艣 czas.

Informacja o plikach cookies 

Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane na komputerze u偶ytkownika podczas odwiedzin stron internetowych, np. takich jak nasza strona internetowa.聽
Informacje o wykorzystywanych przez nas plikach cookie znajduje si臋 w odr臋bnym dokumencie opublikowanym na stronie internetowej:聽Polityka plik贸w cookies.

Pami臋taj, 偶e w ka偶dej chwili mo偶esz wy艂膮czy膰 zapisywanie plik贸w cookies na Twoim komputerze zmieniaj膮c ustawienia swojej przegl膮darki internetowej.