Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.21439099311829