Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.19188189506531