Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.25393605232239