Przygody Adasia i Tosi

EXEC TIME: 0.21410512924194