George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.21704196929932