George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.57464408874512