George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.049614906311035