George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.05023193359375