George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.16823315620422