George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.16713190078735