George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.19721508026123