George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.19382905960083