George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.16304802894592