George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 2.3424119949341