George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 1.1823439598083