George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.17384195327759