George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.17925500869751