George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.18897604942322