George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 3.4000220298767