George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.16572499275208