George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.073567152023315