George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.8772611618042