George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.18351697921753