George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.048068046569824