George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.23827314376831