George Prosto z Drzewa

EXEC TIME: 0.8819739818573